Żywność, żywienie i jego znaczenie

Życie człowieka jest ściśle związane ze spożywaniem i przyswajaniem przez niego pokarmu. Korelacje pomiędzy żywnością, żywieniem i ich wpływem na organizm były, są i będą przedmiotem dociekań, szczególnie teraz, kiedy

Czytaj dalej…