Jak schudnąć? Poradnik dla kobiet. Część II.

Naszym pierwszym ćwiczeniem było wypisanie korzyści, jakie da nam zmiana
(zmiana naszych nawyków, przyzwyczajeń, naszego sposobu odżywiania).
Wróć na moment do tej listy i uszereguj swoje korzyści od najbardziej do najmniej dla Ciebie istotnych,
przypisując numer, gdzie 1 – oznacza najbardziej istotny.

To takie mini ćwiczenie na dziś.
Wykonane?

Teraz przejdźmy, do czegoś większego.

Cel.
O tym, jak ważne jest ustalenie swojego celu w odchudzaniu, pisałam już nie raz.
Literatura również wskazuje na to, że najważniejszy dla skutecznego odchudzania jest realistyczny cel wyznaczony przez osobę pragnącą zredukować masę ciała (1).
Dodatkowo, argumentem przemawiającym za tym, aby proces odchudzania rozpocząć
od sformułowania celu, jest fakt, że ustanowienie go jest czynnikiem bezpośrednio determinującym działanie (2).
Czyli? Gdy ustanowimy cel, możemy zacząć działać!

Jak to zrobić?

Przygotowałam ćwiczenie, które nam w tym pomoże. Zanim jednak do niego przejdziemy, chciałam podpowiedzieć Wam,
jakie cechy powinien posiadać prawidłowo sformułowany cel.

Tu postaram się wyjaśnić dokładniej na przykładzie każdej z cechy.
Prawidłowo sformułowany cel:

1. Ma pozytywną formę.
Czyli, nie mówimy o tym, czego nie chcemy. Skupiamy się na tym, czego pragniemy.
Czyli np.: Nie chcę ważyćkg, zamień na: Chcę ważyć …x…..kg.

2. Wynika z wewnętrznej motywacji.
Cel nie powinien być narzucony z zewnątrz. Decyzja o podjęciu odchudzania powinna wypływać z nas. Czyli, rozpoczynając odchudzanie powinnyśmy tego naprawdę chcieć. Chcemy zrobić to dla siebie, nie pod presją rodziny, partnera czy znajomych.

3. Jest mierzalny.
Cel należy wyznaczyć tak, aby móc zmierzyć stopień jego realizacji oraz monitorować postępy.
Na przykład zamiast ogólnego założenia Chcę schudnąć., załóżmy: Chcę schudnąć 10 kg.
Dzięki temu będziemy mogli łatwo ocenić to, ile już zrobiliśmy, a ile jeszcze nam zostało.

4. Jest określony w czasie.
Musimy określić czas potrzebny nam na realizację celu. Określmy konkretny termin końcowy.
Zamień: Chcę schudnąć 10 kg. na: Chcę schudnąć 10 kg do 15 lutego 2019 r.

5. Jest dokładnie sprecyzowany.
W zasadzie składają się na to dwie poprzednie cechy. Musimy pamiętać, by nie posługiwać się ogólnikami. Przykład taki, jak w poprzednim punkcie.

6. Zdefiniowane są cele pośrednie.
Czyli „kroki” niezbędne do osiągnięcia celu nadrzędnego.
Należy wyznaczyć początkowe kroki. Nie musimy od razu mieć perfekcyjnie szczegółowego planu, bo możliwe, że będziemy go modyfikować w zależności od potrzeb i sytuacji.

7. Określone są zasoby potrzebne do jego realizacji.
Musimy określić czego będziemy potrzebować. Chodzi tu np. o czas na trening czy gotowanie,
pieniądze na zakup karnetu na siłownię czy porady dietetyka, sprzęt potrzebny w kuchni.

 

Chciałabym, abyście zdefiniowali swój cel w oparciu o powyższe punkty.
Ćwiczenie do wykonania
Do dzieła!

1. Wieczorkowska G., Bednarczyk I.: Zaburzenia kontroli procesu jedzenia: rola przedziałowości.
Nowiny Psychologiczne 2004: 3: 5–19
2. Łuszczyńska A.: Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007: 72.

Zostaw komentarz

Twój e-mail będzie ukryty.